avatar

Arturian

Артур

2.50 3.50
avatar 1.17 1.22
avatar 0.88 1.19
avatar

alldmi

Alldmi

0.39 0.55
avatar

Dambl

Тарас

0.18 0.88
avatar

OlyaKivaeva

Оля Киваева

0.01 0.42
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00